Vinhomes Central Park

Bếp 

Bàn ăn

Khu vực bếp

Bàn ăn

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ